فهرست

سمینار تازه های هپاتیت B , C بصورت ویدئو کنفرانس اجرا شد

سمینار تازه های هپاتیتBوCبا حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل،پروفسور علویان رئیس شبکه هپاتیت ایران ورئیس مرکز بیماریهای کبدی خاور میانه وجمعی از اساتید پزشکی،پرستاران و رابطین سلامت در سالن امام علی (ع)دانشگاه برگزار و بصورت ویدئو کنفرانس نیز پخش شد.