فهرست

امکان حضور در کارگاه Flipped Classrom دانشگاه علوم پزشکی گیلان بصورت وبینار

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گیلان در نظر دارد کارگاه Flipped Classroom ( کلاس وارونه ) را بصورت حضوری و وبینار در تاریخ  23/8/95  ساعت 13:00 - 14:30 برگزار نماید.  علاقه مندان می توانند از طریق آدرس زیر در این پانل شرکت نمایند. 

آدرس تارنما : webinar.gums.ac.ir/panel

 

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات