فهرست

دومین جلسه ی هم اندیشی برنامه ی توسعه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد

دومین جلسه کمیته آموزش مجازی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 95/5/31 راس ساعت 10 صبح در محل معاونت آموزشی برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر یمین فیروز مسئول بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه، ضمن تشکر از اعضای کمیته و مهندس محمد ولیمی کارشناس  واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اقدامات انجام شده مرتبط با بسته توسعه آموزش مجازی را در دانشگاه علوم پزشکی بابل تشریح کردند. ایشان افزودند اقدامات بسیار خوبی با توجه به پتانسیل های موجود دانشگاه از لحاظ زیرساخت ها و نیروی انسانی در خصوص توسعه آموزش مجازی صورت گرفت که از مهمترین آنها می توان به راه اندازی سامانه وبینار، تعیین فضا برای مرکز آموزش مجازی دانشگاه و  خرید سرور برای راه اندازی سامانه LMS اشاره کرد. ایشان همچنین ابراز امیدواری کردند با مساعدت و همکاری ذینفعان از جمله EDC، تحصیلات تکمیلی، معاونت های آموزشی دانشکده ها و گروه های آموزشی، می توان از ظرفیت ها و تجارب دانشگاههای کلان منطقه از  جمله دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این زمینه استفاده نمود..