فهرست

فراخوان دوره کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

پذیرش اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مقطع کارشناسی ارشد رشته "برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی برگزار می شود.

دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بهمن ماه ۹۷ طی فراخوانی به  پذیرش اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در مقطع کارشناسی ارشد رشته "برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از طریق بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی را جذب می کند .
مهلت ثبت نام ؛ ۹۷/۵/۳۱ از طریق ارسال  c.v به پست الکترونیکی vums@sums.ac.ir  می باشد .
شایان ذکر است که شروع دوره از بهمن ماه سال تحصیلی ۹۸-۹۷ می باشد .
جهت کسب اطلاع بیشتر می توان به سایت vu.sums.ac.ir مراجعه نموده ویا با شماره تلفن ۳۲۳۶۱۶۱۸-۰۷۱ داخلی ۲۰۲۰ تماس حاصل کنند.