فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار Camtasia Studio"

برگزاری کارگاه آموزشی "آشنایی با نرم افزار Camtasia Studio" ویژه اعضای محترم هیات علمی دانشکده دندانپزشکی در تاريخ‌ ۹۹/۸/۱۲ توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه