فهرست

برگزاری پنج کارگاه آموزش مهارت های بالینی

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل با تدریس عضو هیات علمی گروه پرستاری دانشگاه، اقدام به برگزاری پنج کارگاه آموزش مهارت های بالینی نموده است.

این کارگاه ها با محوریت آموزش پانسمان، بخیه، تعبیه سوند ادراری، تعبیه لوله بینی-معده ای، تزریقات و رگ گیری در دو بخش آموزش تئوری و عملی در کارگاه پراتیک پرستاری دانشکده پرستاری برگزار شدند. (برای مشاهده فیلم ها بر روی نام کارگاه کلیک کنید.)

در این کارگاه ها مطابق اصول تعریف شده هریک از مهارت های عملی، گام های اجرایی هر مهارت آموزش داده شد.

ضمنا این مرکز با همکاری کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه اقدام به ضبط و تدوین محتوای این کارگاه ها نموده است که این فیلم ها در درگاه آموزش های مجازی دانشگاه جهت بهره مندی هر چه بیشتر علاقه مندان در تمامی رشته های علوم پزشکی، به اشتراک گذاشته شده اند.